εβδομαδιαίος προγραμματιστής Nobo

θερμοστάτης ακριβείας Nobo