θερμοπομποί Nobo μοντέλα, Nobo NTE4S με ροδάκια

θερμοπομποί Nobo μοντέλα, Nobo NTE4S με ροδάκια