θερμοπομποί Nobo μοντέλα

Nobo convectors models

Nobo convectors NTL4T [ ecoDesign ] Compact (40 cm. height)

θερμοπομποι νορβηγιας Nobo NTL4T, θερμοπομποι νοβο
ModelWattHxWxD
NTL4T 05500W40x52,5x5,5
NTL4T 07750W40x62,5x5,5
NTL4T 101000W40x72,5x5,5
NTL4T 121250W40x92,5x5,5
NTL4T 151500W40x102,5x5,5
NTL4T 202000W40x112,5x5,5

Nobo convectors NTL2N Slimline (20 cm. height)

θερμοπομπός Nobo NTL2N Slimline
ModelWattHxWxD
NTL2N 07750W20x102,5x5,5
NTL2N 101000W20x137,5x5,5
NTL2N 121250W20x157,5 x5,5

Make your heater mobile

In general, heaters are mounted on the wall. This is their natural place. However, there are cases where there is no space available on the wall. In this case, the Nobo provides the possibility of placing the heaters in a footrest with wheels. The placement of Nobo heaters on castors feet does not lower the efficiency, operating quality and safety of the heater.

θερμοπομποί Nobo μοντέλα, Nobo NTE4S

Nobo NTL4T brochure

Nobo NTL4T heaters brochure download