θερμοπομποί Nobo μοντέλα

θερμοπομποί Nobo μοντέλα

θερμοπομποί Νορβηγίας Nobo, NTE4S [ ecoDesign ] Compact (40 εκ. ύψος)

θερμοπομποι νορβηγιας Nobo μοντέλα, NTE4S
Τύπος Ισχύς ύψος-πλάτος-βάθος
NTE4S 05 500W 40 x 52,5 x 5,5
NTES4S 10 1000W 40 x 72,5 x 5,5
NTES4S 12 1250W 40 x 92,5 x 5,5
NTES4S 15 1500W 40 x 102,5 x 5,5
NTES4S 20 2000W 40 x 112,5 x 5,5

θερμοπομποί Νορβηγίας Nobo, C2F Compact (20 εκ. ύψος)

θερμοπομπος Nobo C2N, θερμοπομποι νορβηγιας νοβο
Τύπος Ισχύς ύψος-πλάτος-βάθος
C2N 07 750W 20 x 102,5 x 5,5
C2N 10 1000W 20 x 137,5 x 5,5
C2N 12 1250W 20 x 157,5 x 5,5
C2F 15 1500W 20 x 177,5 x 5,5

Εν γένει, οι θερμοπομποί τοποθετούνται στον τοίχο. Αυτή είναι η φυσική τους θέση. Υπάρχουν όμως περιπτώσεις που δεν υπάρχει διαθέσιμος χώρος στον τοίχο. Σ’ αυτή την περίπτωση η NOBØ παρέχει τη δυνατότητα τοποθέτησης των θερμοπομπών σε ποδαρικά στήριξης με ροδάκια. Η τοποθέτηση των θερμοπομπών NOBØ σε ποδαρικά στήριξης με ροδάκια δε μειώνει στο ελάχιστο την αποδοτικότητα, την ποιότητα λειτουργίας και την ασφάλεια του θερμοπομπού.

θερμοπομποί Nobo μοντέλα, Nobo NTE4S

Προσπέκτους Nobo

Κατεβάστε το προσπέκτους για τους θερμοπομπούς Nobo