θερμοπομποί Nobo NTE4S

θερμοπομποί Nobo μοντέλα, Nobo NTE4S