θερμοπομποί Nobo μοντέλα

θερμοπομποί Nobo μοντέλα, Nobo NTE4S

θερμοπομποί Nobo μοντέλα

θερμοπομποί Νορβηγίας Nobo, NTE4S [ ecoDesign ] Compact (40 εκ. ύψος)

θερμοπομποι νορβηγιας Nobo μοντέλα, NTE4S
ΤύποςΙσχύςύψος-πλάτος-βάθος
NTE4S 07750W40 x 62,5 x 5,5
NTES4S 101000W40 x 72,5 x 5,5
NTES4S 121250W40 x 92,5 x 5,5
NTES4S 151500W40 x 102,5 x 5,5
NTES4S 202000W40 x 112,5 x 5,5

θερμοπομποί Νορβηγίας Nobo, C2F Compact (20 εκ. ύψος)

NOBO C2N
ΤύποςΙσχύςύψος-πλάτος-βάθος
NTE4S 07750W20 x 102,5 x 5,5
NTES4S 101000W20 x 137,5 x 5,5
NTES4S 121250W20 x 157,5 x 5,5
NTES4S 151500W20 x 177,5 x 5,5

Εν γένει, οι θερμοπομποί τοποθετούνται στον τοίχο. Αυτή είναι η φυσική τους θέση. Υπάρχουν όμως περιπτώσεις που δεν υπάρχει διαθέσιμος χώρος στον τοίχο. Σ’ αυτή την περίπτωση η NOBØ παρέχει τη δυνατότητα τοποθέτησης των θερμοπομπών σε ποδαρικά στήριξης με ροδάκια.
Η τοποθέτηση των θερμοπομπών NOBØ σε ποδαρικά στήριξης με ροδάκια δε μειώνει στο ελάχιστο την αποδοτικότητα, την ποιότητα λειτουργίας και την ασφάλεια του θερμοπομπού.
θερμοπομποί Nobo μοντέλα, Nobo NTE4S με ροδάκια
Nobo NTE4S με βάση δαπέδου
θερμοπομποί Nobo
θερμοπομποί Nobo προσπέκτους